SR0_7666
X
 
Gammel seterbygning og seterlandskap i gjengroing i Måråstadalen i Brattefjell-Vindeggen. Gaustatoppen ses i bakgrunnen.
Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde, Hjartdal, Telemark, Norway
05.07.2013
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3937x2557px)
SR0_7666