SR0_7637
X
 
Gammel seterbygning og seterlandskap i gjengroing i Måråstadalen i Brattefjell-Vindeggen.
Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde, Hjartdal, Telemark, Norway
05.07.2013
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2848x4288px)
SR0_7637