KA_07_1_0613
X
 
Nesøytjern naturreservat har mye rik sumpskog innenfor vernegrensene. Her forekommer det mange rødlistede karplanter som trives i den fuktige og gamle skogen. De rike sumpskogene har blitt sjeldne etter at skogbruket har grøftet en stor del av dem. I forgrunnen ser en den sjeldne bregnen myrtelg som trives i rike sumpskoger.
Nesøytjern, Asker, Akershus, Norway
10.05.2007
Kim Abel
Digitalt bilde (3268x1872px)
KA_07_1_0613