KA_091104_3130
X
 
Torvmoser er en slekt med moser som er veldig vanlig på bl.a. myrer. De tar opp all næring gjennom overflaten og har en evne til å absorbere opp til 20 ganger sin egen vekt i vann. Torvoser er med på å bygge opp myrene våre ved at det bygger seg opp tykke lag med torvmose på arealer med stagnerende vann. Torvmosen produserer et stoff (sphagnan) som er svakt antibiotisk. Tørket torvmose var før også mye brukt til brensel.
Lille Oppsjø, Asker, Akershus, Norway
04.11.2009
Kim Abel
Digitalt bilde (3888x2592px)
KA_091104_3130