KA_201008_48
X
 
For å fordele strømmen som produseres i de ulike delene av vårt land kreves det høyspentledninger til å frakte strømmen. Inngrepene som kreves for å få plassert disse kan bli store og de er også en fare for flygende fugl.
Fardalen, Årdal, Vestland, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (8192x5464px)
KA_201008_48