SIG_2883
X
 
Høyfjellstrekningen langs Bergensbanen med stasjonene Finse og Haugastøl er for øvrig fra gammelt av kjent for forekomster av arter som normalt ikke hører hjemme på fjellet og til dels fremmedarter. Disse er trolig kommet dit med jernbanen, enten allerede i forbindelse med byggingen eller senere med togtrafikken. På bildet ses spansk kjørvel, pr i dag høyeste kjente forekomst av arten.
Finse, Ulvik, Hordaland, Norway
25.07.2018
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3959x5931px)
SIG_2883