BB_20200319_0017
X
 
Drivstofftanker som benyttes på arbeidplasser kan representere en forurensningsfare.
Solåsen, Nesodden, Viken, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3585x2689px)
BB_20200319_0017