BB_20200116_0009
X
 
Et stort antall nedgravde oljetanker i hager og gårdsrom utgjør en risiko for alvorlig forurensning til grunnen og til vassdrag i nærheten. Lekkasjer kan føre til store skader og høye kostnader. Eiere og brukere av disse tankene plikter å forhindre at dette skjer. Fra 2020 er det ikke lenger lov å fyre med fossil olje for privatpersoner. Her er det nylig hevet en rusten oljetank som sprang lekk og som førte til forurensing i Frognerkilen i indre Oslofjord.
Skøyen, Oslo , Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4640x3314px)
BB_20200116_0009