BB_20181202_0135
X
 
Marin forsøpling har blitt et stort miljøproblem. For eksempel setter fugler, sjøpattedyr, hummer og andre dyr seg fast i redskaper og skades av plast de spiser. Plast bidrar til forurensing av verdenshavene, tas opp i næringskjeden og blir sannsynligvis til slutt en del av vår mat. Bildet viser søppel, blader og oljerester på vannet ved Rådhusbrygga i Oslo.
Rådhusbrygga, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4256x1777px)
BB_20181202_0135