BB_20180716_0021
X
 
Hensetting av båtvrak fører ofte til oljesøl, slik som her, hvor utlagt oljelense ikke har fungert etter hensikten. Det er ofte et kostbart problem at enkelte båteiere på denne måten overlater problemet til andre. Dersom det er fare for forurensning kan myndighetene bruke lovverket, fatte vedtak, fjerne båten og på den måten avverge oljesøl.
Lysakerelvas utløp, Bærum, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3608x2706px)
BB_20180716_0021