BB_20170525_0094
X
 
I forbindelse med skogsdrift merkes skog som ikke skal hogges eller der det skal tas andre spesielle miljøhensyn. Her var det merket at gammleskog skulle spares for å ivareta biologisk mangfold, men dette ble ikke hensyntatt. Det resulterte følgelig i et miljøavvik i forhold til planlagt hogst. Miljøhensyn under skogsdrift inngår som en vikitg del av skogbrukets miljøstertifisering.
Sørbyskogen, Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4256x2832px)
BB_20170525_0094