BB_20170901_0002
X
 
Ved å få befolkningen til å levere hageavfall til mottak kan man både hindre at fremmede planter fra hager sprer seg og truer biologiske mangfold og få omdannet plantematerialet til ny og miljøvennlig jord i varmkompost. Plantemateriale fra hageavfallsmottak i Oslo omdannes til torvfri Oslokompost. Produksjon av torfri jord hindrer inngrep i biologisk verdifull myr og er et verdifullt klimatiltak, side torv binder store mengder karbon.
Bygdøy, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (6149x4912px)
BB_20170901_0002