BB_20160819_0070
X
 
Ved å få befolkningen til å levere hageavfall til mottak kan man både hindre at fremmede planter fra hager sprer seg og truer biologiske mangfold og få omdannet plantematerialet til ny og miljøvennlig jord. Plantemateriale fra hageavfallsmottak i Oslo omdannes til torvfri Oslokompost. Produksjon av torfri jord hindrer inngrep i biologisk verdifull myr og er et verdifullt klimatiltak, side torv binder store mengder karbon.
Bygdøy hageavfallsmottak, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (7162x4029px)
BB_20160819_0070