Impatiens parviflora / Mongolspringfrø
Lythrum salicaria / Kattehale

BB_20230719_0010 / Impatiens parviflora / Mongolspringfrø <br /> Lythrum salicaria / Kattehale
X
 
Impatiens parviflora / Mongolspringfrø
Lythrum salicaria / Kattehale
Gjenåpnet naturlikt bekkeløp i urbant miljø. Gjenåpning av bekkelløp regulerer avrennningen i nedbørsperioder og kan på den måten dempe flom. Samtidig er de estetisk innbydende og kan være viktige for å ivareta og tilbakeføre biologisk mangfold. På bildet dominerer planteartene kattehale og den fremmede arten mongolspringfrø. Mongolspringfrø er en ettårig, ca 0,5 m høy fremmed art, med små blekgule blomster. Den kommer opprinnelig fra Mellom- og Øst-Asia. Planten ble i 1870-80-årene spredd fra botanisk hage i Oslo for forsøksdyrking til en rekke privathager rundt i landet. Den har trolig også etablert seg i naturen via lagringsplasser for importert tømmer og importert plantemateriale. Arten trives best i halvskygge eller skyggefullt miljø på relativt næringsrik, fuktig jord, særlig flommarkskog. Omfattende, tette bestander, slik som på bildet, er vanlige. Disse kan føre til fortrengning av stedegne arter, endringer i jordbunnsforhold og økt ersjonsfare. Kilde: Artsdatabanken.
Hovinbekken, Ensjø, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (8256x5504px)
BB_20230719_0010