BB_20230827_0320
X
 
Økte nedbørsmengder på grunn av et endret klima vil forårsake oversvømmelser, særlig i urbane områder med mye harde flater. Bildet viser oversvømmelse i tilknytning til bygning etter ekstremnedbør.
Skoklefall, Nesodden, Viken, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (7123x5504px)
BB_20230827_0320