Amylocorticium subincarnatum / Rosenjodskinn (VU)

VU
Sårbar
KA_171101_22 / Amylocorticium subincarnatum / Rosenjodskinn
X
 
Amylocorticium subincarnatum / Rosenjodskinn (VU)
Rosenjodskinn finnes i gammel granskog med mye død ved, først og fremst i rik (lågurt)granskog i lavlandet, hovedsakelig i boreonemoral sone. Nedbryter (saprotrof) på grove læger av gran som på bildet.
Tjåga, Notodden, Telemark, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (6720x4480px)
KA_171101_22