Amylocorticium subincarnatum / Rosenjodskinn (VU)

VU
Sårbar
_9200146 / Amylocorticium subincarnatum / Rosenjodskinn
X
 
Amylocorticium subincarnatum / Rosenjodskinn (VU)
Rosenjodskinn finnes i gammel granskog med mye død ved, først og fremst i rik (lågurt)granskog i lavlandet, hovedsakelig i boreonemoral sone. Nedbryter (saprotrof) på grove læger av gran som på bildet.
Follsjå, Notodden, Telemark, Norway
20.09.2022
Sigve Reiso
Digitalt bilde (4569x3427px)
_9200146