Meconema thalassinum / Eikegresshoppe
Seseli libanotis / Hjorterot (NT)

NT
Nær truet
BB_20220902_0004 / Meconema thalassinum / Eikegresshoppe <br /> Seseli libanotis / Hjorterot
X
 
Meconema thalassinum / Eikegresshoppe
Seseli libanotis / Hjorterot (NT)
Bildet viser ekegresshoppe på planten hjorterot, som er en plante som i Norge bare vokser på kalkrik berggrunn i Oslo-området. Eikegresshoppe er den eneste trelevende gresshoppearten i Norge. Den er relativt liten, langvinget og lysegrønn, og oppholder seg i løvtrær hvor den livnærer seg av andre insekter. Utbredelsen følger kyststripa langs Østlandet og Sørlandet. Kilde: Artsdatabanken.
Godal park, Tåsen, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4585x7336px)
BB_20220902_0004