Botrychium lanceolatum / Handmarinøkkel (NT)

NT
Nær truet
_5267134 / Botrychium lanceolatum / Handmarinøkkel
X
 
Botrychium lanceolatum / Handmarinøkkel (NT)
Håndmarinøkkel eller handmarinøkkel (Botrychium lanceolatum) avbildet på artsrik, tørr og baserik slåtteng. Artsrike slåttenger har gått kraftig tilbake som følge av opphør av skjøtsel med påfølgende gjengroing. Slike artssamfunn er også sårbare for kunstgjødsel.
Tessungdalen, Tinn, Telemark, Norway
26.05.2022
Sigve Reiso
Digitalt bilde (5109x3648px)
_5267134