Bombus quadricolor / Lundgjøkhumle
Knautia arvensis / Rødknapp

BB_20210829_0231 / Bombus quadricolor / Lundgjøkhumle <br /> Knautia arvensis / Rødknapp
X
 
Bombus quadricolor / Lundgjøkhumle
Knautia arvensis / Rødknapp
Bildet viser lundgjøhumle på rødknapp, som er en viktig næringsplante for mange insektarter. Lundgjøkhumle er en av våre aller mest sjeldne humlearter. Den er sosialparasitt på lundhumle. Arten kan noen ganger ligne mye på tregjøkhumle og markgjøkhumle, men har en mer rødaktig bakstuss og alltid godt med rød behåring på undersiden av bakkroppen. I Norge finnes arten i dag hovedsakelig i noen områder sør i Hedmark nær en større forekomst i Värmland i Sverige. Kilde: Artsdatabanken.
Magnor Travbane, Eidskog, Innlandet, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3616x3616px)
BB_20210829_0231