Melilotus albus / Hvitsteinkløver
Melilotus officinalis / Legesteinkløver

BB_20220708_0148 / Melilotus albus / Hvitsteinkløver <br /> Melilotus officinalis / Legesteinkløver
X
 
Melilotus albus / Hvitsteinkløver
Melilotus officinalis / Legesteinkløver
Bildet viser et urban miljø og en høyvokst eng med dominans av de fremmede planteartene hvisteinkløver (foran) og legesteinkløver (bak). Disse plantene stammer trolig fra Mellom- og Sør-Europa og Vest-Asia. De er toårige med rikelig frøreproduksjon. Artene kom iutgangspunktet inn i landet med ballastjord, men har trolig også kommet inn med korn, grasfrø, som fôr. Fruktene spres hovedsakelig med transportmidler. Invasjonspotensialet er stort. De kan danne store bestander i skrotemark, langs toglinje og veikanter, på grunnlendt kalkmark og i andre skrinne engmiljøer, der den kan fortrenge naturlig vegetasjon og føre til nitrofiering.
Økern senter, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5504x8256px)
BB_20220708_0148