Cicindela maritima / Elvesandjeger (EN)

EN
Sterkt truet
BB_20220603_0159 / Cicindela maritima / Elvesandjeger
X
 
Cicindela maritima / Elvesandjeger (EN)
Elvesandjeger er en sjelden art som er knyttet til sand og siltflater langs elvebredder i store vassdrag. Det er en art som har gått tilbake, mye på grunn av vannkraftutbygging, siden fravær av naturlige vannstandsfluktuasjoner fremmer gjengroing av leveområder. Inngrep langs vassdragene er også en viktig trussel.
Dombfoss, Dovre, Innlandet, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4254x2836px)
BB_20220603_0159