Quercus robur / Sommereik

BB_20220202_0010 / Quercus robur / Sommereik
X
 
Quercus robur / Sommereik
Trær er oftest det viktigste innslaget av natur i tettbebyggelsen, og mange steder det eneste. Trær demper trafikkstøy og renser lufta. De er nær der vi bor, gir oss en grønn opplevelse og en helsemessig gevinst, uten at man må dra langt av gårde. De er bolig og bidrar til mat for utallige arter av fugler, insekter og andre arter i naturen. Store og gamle trær er spesielt verdifulle. Bildet viser en bygning og skyggen av et gammel tre. Treet er en gammel eik som er omfattet av forskriften for utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven. Treet er verdifullt for biologisk mangfold. Det er derfor viktig at man ivaretar treet, og dets ofte omfattende rotsystem, når man skal gjennomføre bygningstiltak.
Nesoddparken, Nesodden, Viken, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (7706x5504px)
BB_20220202_0010