Acer platanoides / Spisslønn

BB_20221019_0001 / Acer platanoides / Spisslønn
X
 
Acer platanoides / Spisslønn
For opprettholdelse av en grønn by er det nødvendig at eldre trær og deres rotsoner sikres i forbindelse med anleggsarbeider. Oppsetting av anleggsgjorde i god avstand fra trestammer er derfor et viktig tiltak.
Lille Tøyen Hageby, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5504x8256px)
BB_20221019_0001