Lemna trisulca / Korsandemat (NT)

NT
Nær truet
KA_220608_46 / Lemna trisulca / Korsandemat
X
 
Lemna trisulca / Korsandemat (NT)
Korsandemat er knyttet til middels næringsrikt, stillestående ferskvann, elle rvann som flyter svært langsomt. Det kan være avsnørte elveløp (kroksjøer), tjern og dammer i tilknytning til elvesletter, små skogsdammer, næringsrike bekker og dammer, grøfter og dreneringskanaler i kulturlandskapet. Vannet kan være middels base- og næringsrikt, men arten er ikke kalkkrevende. Habitatet er utsatt for inngrep: drenering, tørrlegging, gjenfylling, forurensning og for naturlig gjengroing. Kilde: www.artsdatabanken.no
Moutmarka, Færder, Vestfold og Telemark, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (8192x5464px)
KA_220608_46