Chaenotheca stemonea / Skyggenål

KA_180906_stemonea_mm / Chaenotheca stemonea / Skyggenål
X
 
Chaenotheca stemonea / Skyggenål
Skyggenåla er vanlig i skogsmark i store deler av Norge og Sverige, men i Norge vanligst på Østlandet og i Trøndelag. Den vokser på høgstubber av spesielt gran, furu, bjørk og or, samt på bark av gran i fuktige og skyggefulle miljøer. Den er også funnet på eike- og seljebark.
Røyken, Buskerud, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (6023x4015px)
KA_180906_stemonea_mm