Chaenothecopsis haematopus (VU)

VU
Sårbar
KA_180616_haematopus / Chaenothecopsis haematopus
X
 
Chaenothecopsis haematopus (VU)
Rødfotnål vokser i Norge på ved av bjørk og selje. Lokaliteten i Rendalen er en eldre grandominert skog mens forekomsten i Røros var nokså avvikende, på ved i et innendørs vedlager (Holien & Boquist 2020). Veden hadde kommet fra en eldre bjørkeskog i nærheten. Ellers er arten i Sverige også funnet på ved av gran samt på kjuker mens den i Russland også er funnet på ved av osp. Kilde: www.artsdatabanken.no
Buskerud, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (6323x4215px)
KA_180616_haematopus