Chaenothecopsis viridialba / Rimnål (VU)

VU
Sårbar
KA_170203_viridialba_mm / Chaenothecopsis viridialba / Rimnål
X
 
Chaenothecopsis viridialba / Rimnål (VU)
Rimnål vokser i eldre, naturskogspreget gransumpskog og andre fuktige lokaliteter. Du kan oftest finne den på undersiden av døde kvister som fortsatt står på grantreet, samt nederst på stammer av gamle grantrær. Av og til forekommer den også på bjørk og selje og da på bark. Unntaksvis er den funnet på ved av gamle stubber.
Buskerud, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (6293x4195px)
KA_170203_viridialba_mm