Phalacrocorax aristotelis / Toppskarv

BB 15 0657 / Phalacrocorax aristotelis / Toppskarv
X
 
Phalacrocorax aristotelis / Toppskarv
Bildet viser toppskarv på hekkeplass. Toppskarv hekker i Norge spredt i ytre kyststrøk langs hele norskekysten, med tyngdepunkt i Midt-Norge. Arten etablerte seg i Telemark så sent som i 2014. Arten hekker i kolonier i steinur eller bergsprekker og lever av fisk. Fugler som hekker i Norge overvintrer langs norskekysten. Kilde: Artsdatabanken
Hornøya, Reinøya og Hornøya naturreservat, Vardø, Finmark, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3602x2832px)
BB 15 0657