Rissa tridactyla / Krykkje (EN)

EN
Sterkt truet
BB 13 0614 / Rissa tridactyla / Krykkje
X
 
Rissa tridactyla / Krykkje (EN)
Krykkje er den mest utpregede sjøfuglen av våre måker. Den hekker i kolonier og legger reir på små hyller i bratte fjellskrenter langs kysten vår. Den treffes fra Rogaland til Finnmark og på hele Svalbard. Bildet viser et krykkjepar som kurtiserer.
Digitalt bilde (2514x3771px)
BB 13 0614