Uria aalge / Lomvi (CR)

CR
Kritisk truet
BB_20201107_0087 / Uria aalge / Lomvi
X
 
Uria aalge / Lomvi (CR)
Lomvi hekker vanligvis i bratte klippevegger på øyer. I Norge hekker arten i fuglefjell langs kysten, fra Rogaland til Finnmark, samt på Bjørnøya og Svalbard. Bestanden langs kysten av Norge har hatt en katastrofal utvikling med kraftig reduksjon i antall fugler. De viktigste årsakene til dette er nedgang i relevante fiskebestander og drukning i fiskeredskaper, samt at arten også påvrkes negativt av oljesøl og klimaendringer. Bildet viser død og utsultet lomvi i vinterdrakt, med Den Norske Opera & Ballett i bakgrunnen.. Enkelte høster er det funnet mange døde lomvier som sannsynligvis er omkommet på grunn av matmangel.
Operastranda, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4590x3051px)
BB_20201107_0087