Quercus robur / Sommereik

BB_20220128_0009 / Quercus robur / Sommereik
X
 
Quercus robur / Sommereik
Bildet viser en lavblokk og skyggen av en gammel eik, som er omfattet av forskriften for utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven. Ved basis av eika står et menneske. Slike trær er svært verdifulle for biologisk mangfold. Denne bygningen er satt opp så nær treet at det sannsynligvis har svekket treet.
Gaustad, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2674x3565px)
BB_20220128_0009