Cochlearia officinalis / Skjørbuksurt
Fratercula arctica / Lunde
Uria aalge / Lomvi (CR)

CR
Kritisk truet
BB_20210626_0569 / Cochlearia officinalis / Skjørbuksurt <br /> Fratercula arctica / Lunde <br /> Uria aalge / Lomvi
X
 
Cochlearia officinalis / Skjørbuksurt
Fratercula arctica / Lunde
Uria aalge / Lomvi (CR)
Lunde hekker i Norge i sjøfuglkolonier fra Rogaland til Varangerfjorden i Finnmark, men det meste av bestanden holder til fra Lofoten til Nordkapp. Føden består av småfisk. Lunden overvintrer ute i havet fra Barentshavet og sørover i Nord-Atlanteren. Lunde er fremdeles Norges tallrikeste sjøfugl. Men mange bestander har opplevd en kraftig bestandsnedgang på grunn av redusert næringstilgang, oljeforurensing mm. Bildet viser deler av en koloni med lunder i forgrunnen og i flukt, lomvier i bakgrunnen og store mengder av planten skjørbusurt, som trives spesielt godt som følge av gjødslingen som fuglene bidrar med.
Hornøya, Reinøya og Hormøya naturreservat, Vardø, Finmark, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4033x3712px)
BB_20210626_0569