Fratercula arctica / Lunde

BB_20210625_0659 / Fratercula arctica / Lunde
X
 
Fratercula arctica / Lunde
Lunde hekker i Norge i sjøfuglkolonier fra Rogaland til Varangerfjorden i Finnmark, men det meste av bestanden holder til fra Lofoten til Nordkapp. Føden består av småfisk. Lunden overvintrer ute i havet fra Barentshavet og sørover i Nord-Atlanteren. Lunde er fremdeles Norges tallrikeste sjøfugl. Men mange bestander har opplevd en kraftig bestandsnedgang på grunn av redusert næringstilgang, oljeforurensing mm. Bildet viser lunder i somemrdrakt.
Hornøya, Reinøya og Hornøya naturreservat, Vardø, Finmark, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5197x3465px)
BB_20210625_0659