Cochlearia officinalis / Skjørbuksurt
Fratercula arctica / Lunde

BB_20210624_2545 / Cochlearia officinalis / Skjørbuksurt <br /> Fratercula arctica / Lunde
X
 
Cochlearia officinalis / Skjørbuksurt
Fratercula arctica / Lunde
Lunde hekker i Norge i sjøfuglkolonier fra Rogaland til Varangerfjorden i Finnmark, men det meste av bestanden holder til fra Lofoten til Nordkapp. Føden består av småfisk. Lunden overvintrer ute i havet fra Barentshavet og sørover i Nord-Atlanteren. Lunde er fremdeles Norges tallrikeste sjøfugl. Men mange bestander har opplevd en kraftig bestandsnedgang på grunn av redusert næringstilgang, oljeforurensing mm. Bildet viser lunde i sommerdrakt og planten skjørbusurt, som trives spesielt godt som følge av gjødslingen som fuglene bidrar med.
Hornøya, Reinøya og Hornøya naturreservat, Vardø, Finmark, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5379x3586px)
BB_20210624_2545