Alca torda / Alke (VU)

VU
Sårbar
BB_20210626_1236 / Alca torda / Alke
X
 
Alca torda / Alke (VU)
Alke hekker i bergsprekker og klippehyller i sjøfuglkolonier fra Rogaland til Varangerfjorden i Finnmark. Lokalt er den vanlig. De største koloniene er lokalisert i de nordlige delene av landet. Føden består hovedsakelig av stimfisk, men krepsdyr og flerbørstemark inngår også i menyen. Alken overvintrer langs hele norskekysten, i Nordsjøen og i Skagerak. Kilde: Artsdatabanken
Hornøya, Reinøya og Hormøya naturreservat, Vardø, Finmark, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2489x3677px)
BB_20210626_1236