Corvus corax / Ravn
Haliaeetus albicilla / Havørn

BB_20180416_0208 / Corvus corax / Ravn <br /> Haliaeetus albicilla / Havørn
X
 
Corvus corax / Ravn
Haliaeetus albicilla / Havørn
Bildet viser en voksen havørn sammen med en ravn, i en tørrfuru. Havørn lever stort sett av fisk og sjøfugl, men tar i likhet med ravner gjerne også åtsler. Havørna er vår største rovfugl og kan ha et vingespenn på opptil 2,65 meter. Etter et lavmål i bestanden på 1970-tallet på ca 400 par har bestanden tatt seg opp igjen og talte i 2000 ca 1900-2000 par. Havørna ble fredet i 1968.
Viiksimo, Kuhmo, Kajanaland, Finland
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4432x5540px)
BB_20180416_0208