Haliaeetus albicilla / Havørn
Uria aalge / Lomvi (CR)

CR
Kritisk truet
BB_20210624_1479 / Haliaeetus albicilla / Havørn <br /> Uria aalge / Lomvi
X
 
Haliaeetus albicilla / Havørn
Uria aalge / Lomvi (CR)
Havørna er vår største rovfugl og kan ha et vingespenn på opptil 2,65 meter. Havørn lever stort sett av fisk og sjøfugl, men tar gjerne åtsler også. Etter et lavmål i bestanden på 1970-tallet på ca 400 par har bestanden tatt seg opp igjen og talte i 2000 ca 1900-2000 par. Havørna ble fredet i 1968. Bildet viser en ung havørn i et fuglefjell, med alkefugler som flykter unna. Her livnærer den seg av både voksne fugler og ungfugler. Når hekkefuglene i fuglefjellet flykter unna ørna benytter ravn og stormåker seg av anledningen til å røve reir.
Hornøya, Reinøya og Hornøya naturreservat, Vardø, Finmark, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4560x2988px)
BB_20210624_1479