Anthus cervinus / Lappiplerke

BB_20210627_0322 / Anthus cervinus / Lappiplerke
X
 
Anthus cervinus / Lappiplerke
Bildet viser lappiplerke i sommerdrakt, med karakteristisk rustrød strupe i en vierbusk. Lappiplerke hekker i Norge i Finnmark og Troms, samt mer spredt i Nordland. Arten forekommer fra kystlinja til opp i bjørke- og vierregionen. Den ser ut til å foretrekke områder med rikt vierkratt, og unngår tørre områder hvor trærne står tettere. Lappiplerka overvintrer trolig i Afrika rundt ekvator. Mer enn 50 % av den europeiske hekkebestanden (Russland utelatt) har tilhold i Norge. Kilde: Artsdatabanken.
Vardøhus, Vardø, Finmark, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5225x3266px)
BB_20210627_0322