Calcarius lapponicus / Lappspurv (EN)

EN
Sterkt truet
BB_20210624_0928 / Calcarius lapponicus / Lappspurv
X
 
Calcarius lapponicus / Lappspurv (EN)
Bildet viser en lappsurv hann. Lappspurv er knyttet til tundraen. I Norge hekker den i fjellområdene i Sør-Norge, mens den i Nord-Norge også hekker ute ved kysten. Arten opptrer i hekketiden på åpne, ofte nokså karrige, områder særlig i vierregionen. Fugler som hekker i Norge overvintrer trolig i steppeområder i Russland og Asia. Kilde: Artsdatabanken
Komagdalen, Varangerhalvøya, Vardø, Finmark, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5369x3020px)
BB_20210624_0928