Botrychium lunaria / Marinøkkel
Cypripedium calceolus / Marisko (VU)

VU
Sårbar
BB_20200608_0102 / Botrychium lunaria / Marinøkkel <br /> Cypripedium calceolus / Marisko
X
 
Botrychium lunaria / Marinøkkel
Cypripedium calceolus / Marisko (VU)
Marisko er en stor og praktfull blomsterplante, som er fredet. Den blir også kalt fruesko og olavsbolle. Marisko er knyttet til kalkrik og lysåpen lågurtskog. Den finnes over store deler av landet, både på Østlandet, Nordmøre, Trøndelag og i Nord-Norge.
Malmøya og Malmøykalven naturreservat, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (6635x5308px)
BB_20200608_0102