BB_20210621_0361
X
 
Gammel naturskog av furu med store mengder død ved i Øvre Pasvik. Dette er viktige miljøer for mange truede arter av vedlevende sopp.
Blankvassåsen, Øvre Pasvik landskapsvernområde, Sør-Varanger, Finmark, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5483x3240px)
BB_20210621_0361