Usnea longissima / Huldrestry (EN)

EN
Sterkt truet
KA_190923_173 / Usnea longissima / Huldrestry
X
 
Usnea longissima / Huldrestry (EN)
Huldrestry har vært utbredt i fuktige skoger på den nordlige halvkule, men grunnet blant annet tap av leveområder og forurensning har den i lang tid vært i tilbakegang. Lenger sør i Europa er den svært sjelden eller utdødd. I Sverige er huldrestry i sterk tilbakegang, og arten er allerede utdødd i Finland. Norge har mer enn 50 prosent av den Europeiske forekomsten og har dermed et særlig ansvar for å ta vare på arten. Denne forekomsten som er avbildet er en av Norges rikeste forekomster. Mer vanlig er det å finne enkelttråder på grantrær.
Onsrudvatna, Gjøvik, Oppland, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (6720x4480px)
KA_190923_173