Haliaeetus albicilla / Havørn

BB_20200905_0024 / Haliaeetus albicilla / Havørn
X
 
Haliaeetus albicilla / Havørn
Bildet viser en ung havørn i flukt. Havørn lever stort sett av fisk og sjøfugl, men tar gjerne åtsler også. Havørna er vår største rovfugl og kan ha et vingespenn på opptil 2,65 meter. Etter et lavmål i bestanden på 1970-tallet på ca 400 par har bestanden tatt seg opp igjen og talte i 2000 ca 1900-2000 par. Havørna ble fredet i 1968.
Håøya, Frogn, Viken, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2688x2068px)
BB_20200905_0024