Seseli libanotis / Hjorterot

BB_20190716_0324_2 / Seseli libanotis / Hjorterot
X
 
Seseli libanotis / Hjorterot
Kalkknaus ned åpen grunnlendt kalkmark som har store mengder av planten hjorterot og med innslag av aksveronika. Dette er ofte svært artsrike miljøer med med forekomst av truede arter, slik som her. Informasjonsskiltet langs turveien informerer om naturkvaliteter og trusler, samt oppfordrer til å ta hensyn. Turveien er anlagt som bordgang i kanten av kalkknausen for å redusere konsekvensene av tiltaket for biologisk mangfold.
Frognerkilen og Bygdøy, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (7910x5273px)
BB_20190716_0324_2