Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)
Filipendula vulgaris / Knollmjødurt (VU)
Geranium sanguineum / Blodstorkenebb

VU
Sårbar
VU
Sårbar
BB 07 0197 / Dracocephalum ruyschiana / Dragehode <br /> Filipendula vulgaris / Knollmjødurt <br /> Geranium sanguineum / Blodstorkenebb
X
 
Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)
Filipendula vulgaris / Knollmjødurt (VU)
Geranium sanguineum / Blodstorkenebb
Åpen grunnlendt kalkmark dominert av dragehode, knollmjødurt og blodstorkenebb, med Oslo by i bakgrunnen. Dette er ofte svært artsrike miljøer med med forekomst av truede arter.
Bleikøya naturreservat, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2592x3872px)
BB 07 0197