Echinops sphaerocephalus / Kuletistel

BB_20190716_0500 / Echinops sphaerocephalus / Kuletistel
X
 
Echinops sphaerocephalus / Kuletistel
Bildet viser kuletistel på en strand i indre Oslofjord. Derfra kan den spre seg lett videre ut til øyene utenfor. Kuletistel er en hageplante som forviller og etablerer seg på ulike typer skrotemark, men også i flerårs-tangvoller og på grusmark nær havstrand, på grunnlendt mark på basisk grunn, og i kulturmarkseng som er forlatt. Den er rimelig ekspansiv og fortrenger stedegne arter der den danner større bestander, hovedsakelig på grunnlendt kalkmark i Oslofeltet. Planten hører naturlig hjemme i Mellom-Europa og Vest-Asia. Kilde: Artsdatabanken.
Bygdøynes, Oslo , Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2335x3022px)
BB_20190716_0500