Aruncus dioicus / Skogskjegg

KA_180611_5 / Aruncus dioicus / Skogskjegg
X
 
Aruncus dioicus / Skogskjegg
Skogskjegg er en høyvokst flerårig plante i rosefamilien med hvite blomster, som hører naturlig hjemme sør i Europa og deler av Asia og Nord-Amerika. Skogskjegg er en populær hagestaude som har vært dyrka i norske hager i ca 200 år. Arten er nå etablert i alle fylker nord til og med Troms, og fyller nesten sitt potensielle areal, men med stort potensial for videre fortetting. Den naturaliseres i stort omfang i nesten alle friske til fuktige, middels til meget næringsrike skogtyper og er meget ekspansiv, med effektiv fortrengning av stedegne arter. Kilde: Artsdatabanken.
Solbergfjell, Nedre Eiker, Buskerud, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (3888x5184px)
KA_180611_5