Barbarea vulgaris / Vinterkarse

KA_200517_19 / Barbarea vulgaris / Vinterkarse
X
 
Barbarea vulgaris / Vinterkarse
Vinterkarse er blitt en del av vårfloraen på tørre bakker, i veiskråninger, berg og skrenter og på skrotemark, der den kan dominere helt, og hvor den fortrenger både vanlige og mer sårbare arter. Vinterkarse er en fremmed art som i løpet av vel 300 år har funnet innpass i store deler av landet. Den er fremdeles i spredning. På bildet ser vi hvordan planten har etablert seg på øyene i Oslofjorden og på våren kan de dekke store deler av øyene, spesielt de holmene med mye fugl på grunn av gunstige næringsforhold etter fuglemøkk. Kilde: Artsdatabanken.
Raudskjæra, Asker, Viken, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (5148x3861px)
KA_200517_19