Barbarea vulgaris / Vinterkarse (SE)

SE
Fremmedart
Svært høy risiko
KA_100521_3387 / Barbarea vulgaris / Vinterkarse
X
 
Barbarea vulgaris / Vinterkarse (SE)
Vinterkarse er blitt en del av vårfloraen på tørre bakker, i veiskråninger, berg og skrenter og på skrotemark, der den kan dominere helt, og hvor den fortrenger både vanlige og mer sårbare arter. Vinterkarse er en fremmed art som i løpet av vel 300 år har funnet innpass i store deler av landet. Den er fremdeles i spredning. Kilde: Artsdatabanken.
Storøykilen naturreservat, Bærum, Akershus, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (3456x5184px)
KA_100521_3387